TV Program

TV-program.sk

TV program
TV PROGRAM - regionlne TV stanice

ATV
regionlna televzia pre iar nad Hronom a okolie ponka spravodajstvo z reginu
online TV program neposkytujeme
  http://www.atv.sk/
 
Bnovsk televzne vysielanie
regionlne televzne vysielanie pre Bnovce nad Bebravou a okolie prina spoloensk, kultrne, portov, cirkevn informcie, obrazov spravodajstvo, textov informcie
online TV program neposkytujeme
  http://www.btv.sk
 
Bayerisches FS

online TV program neposkytujeme
  http://www.br-online.de/
 
BTV Barejovsk televzia
regionlna Bardejovsk televzia zameriava svoju innos na spravodajstvo a publicistiku vo verejnom zujme, ktor dominuje vo vysielan pln lohu informanho kanlu, sprostredkva zkladn informcie z diania v meste Bardejov a jeho okolia
online TV program neposkytujeme
  http://www.bardejovskatv.sk/
 
DTV Devnskonovovesk televzia
regionlna televzia prina spravodajstvo pre obyvateov Devnskej Novej Vsi, monitoruje aktulne dianie v oblasti loklnej politiky, kultry, portu a zaujmavost
online TV program neposkytujeme
  http://www.dtv.eu.sk/
 
Dbravsk televzia
vysiela 24 hodn denne v 12 hodinovch vysielacch blokoch, ktor pozostvaj z dvoch typov programov a to Dbravskho magaznu (DM) a Tmy, DM informuje o dian v Dbravke a Tma sa venuje takm publicistickm programom, ktor sa nedaj zaradi do DM, zvyok ?asu je pokryt videotextovm vysielanm
online TV program neposkytujeme
  http://www.dubravskatv.sk/
 
KTV Kemarsk televzia
regionlna televzia
online TV program neposkytujeme
  http://ktv.kezmarok.sk/
 
KTV Kysuck televzia
Kysuck regionlna televzia
online TV program neposkytujeme
 nem web strnku
 
Mestsk televzia Komrno
regionlna televzia pre Komrno a okolie, tdenn obrazov spravodajstvo o udalostiach mesta a priahlho reginu vysielame identicky 30 mint v slovenine a v maarine, 24 hodn denne, 7 dn v tdni
online TV program neposkytujeme
  http://www.tvkomarno.sk/
 
Mestsk televzia Trnava
regionlna televzia pre Trnavu a okolia je orientovan na aktulne regionlne spravodajstvo a publicistiku (komunlna politika, kultra, port, zaujmavosti z mesta...)
online TV program neposkytujeme
  http://www.mtt.sk/
 
Pchovsk televzia
Pchovsk televzia je regionlnou televziou vysielajcou prostrednctvom kblovch rozvodov asystmu MMDS vPchove aalch desiatich obciach Pchovskho okresu, aiskovou relciou je spravodajsko - publicistick relcia Pchovsk magazn vysielan vpremire vdy vpiatok o18.00 hod, valch doch s na programe jej reprzy; vysielanie PTV dopaj videotextov sprvy
online TV program neposkytujeme
  https://www.puchov.in/
 
R1 Televize
Sie regionlnych televzi vysielajcich na kmitote televzie Prima
online TV program neposkytujeme
  http://www.r1televize.cz/
 
Televzia Liptov
regionlna televzia Liptov je informan kanl, ktor informuje svojich divkov obyvateov anvtevnkov Liptova odian vich bezprostrednom okol, poskytuje informan servis oslubch obyvateom reginu, predstavuje prrodn, kultrne ihistorick krsy Liptova, poskytuje priestor podnikateskm subjektom na prezentciu ich sluieb, vrobkov ainch aktivt
online TV program neposkytujeme
  http://www.tvliptov.sk/
 
Televzia Myjava
regionlna televzia pre Myjavu a okolie
online TV program neposkytujeme
  http://www.tvmyjava.sk/aktualne/
 
Televzia Nov Zmky
regionlna televzia pre Nov Zmky a okolie prina aktuality z mesta, odborn a zbavn relcie, teletext a asmozrejme priestor pre vau loklnu reklamu
online TV program neposkytujeme
  http://www.nztv.sk/
 
TV Central
regionlny kanl ponka profesionlne spracovan a denne aktualizovan spravodajstvo z bezprostrednho okolia naich divkov a o udalostiach, ktor sa ich priamo dotkaj; TV Central dnes ponka sprvy z Nitry, Vrbov, Zlatch Moraviec, Topoian, ale, Galanty, urian, Serede, Trenna ale aj z alch miest a obc zpadoslovenskho reginu
online TV program neposkytujeme
  http://cetv.sk/
 
TV Naa
loklny televzny program ren terestrilne vKoiciach ablzkom okol; hodinov blok informci, report, isamostatnch publicistickch azbavnch relci vysiela kad de od 18:00 do 19 hodiny vpremire, od 20:00 do 21:00 vreprze. Vo svojom vysielan dva priestor predovetkm loklnym informcim, ktor mapuj ivot vKoiciach ablzkom okol
online TV program neposkytujeme
  http://www.nasa.sk/
 
TV Pezinok
regionlna televzia pre Pezinok a okolie, ren pre vye 4000 domcnost vznamnou mierou prispieva k vyej informovanosti obyvateov, k rozvoju mesta a reginu
online TV program neposkytujeme
  https://www.pknet.sk/
 
TV Relax
Novomestsk televzia
online TV program je k dispozcii
  http://www.tvpohoda.sk
 
TV Region
regionlna televzia pre vchodn Slovensko
online TV program neposkytujeme
  http://www.tvregion.tv/
 
TV Ruinov

online TV program neposkytujeme
  http://www.tvr.sk
 
TV Sen
regionlna televzia pre Senicu a okolie, 24 hodn denne vysielan videotext s aktulnymi informciami, reklamnmi a inzertnmi blokmi
online TV program neposkytujeme
 nem web strnku
 
TV Skalica
regionlna televzia pre Skalicu a okolie, 24 hodn denne vysielan videotext s aktulnymi informciami, reklamnmi a inzertnmi blokmi
online TV program neposkytujeme
  http://tvskalica.sk/aktualne/
 
TV Trenn
regionlna televzia pre Trenn a okolie
online TV program neposkytujeme
  https://www.televiziatrencin.sk/
 
TV Wywar
vysielanie mu sledova aj divci z blzkeho okolia Hola (Skalica, Gbely, Kopany, Ktov, Vrdite, Prietrka), cieom je oslovi Vs ako divkov a ud, ktor sa zaujmaj o miestne dianie a podva Vm vdy aktulne sprvy o ivote z Vho mesta a najbliieho okolia
online TV program neposkytujeme
  http://www.wywar.sk/
 
TVP - TV Prievidza
regionlna televzia zameran na spravodajstvo, publicistiku, besedy, videotext a reklamu pre mest a obce Prievidza, Bojnice a blzke okolie, Kanianka, Lazany, Nedoery-Brezany, Nitrianske Pravno
online TV program neposkytujeme
 nem web strnku
 
TVP Info
kanl ponukajci spravodajsk a publicistick relcie, zbavn, humoristick relcie, sae, filmy,program pre deti
online TV program neposkytujeme
  http://www.tvp.pl/
 
TVR Spisk Nov Ves
regionlna televzia pre Spisk Nov Ves a okolie
online TV program neposkytujeme
  http://www.tvreduta.sk/
 

Prehady TV stanc poda kategri na TV PROGRAM .sk
© megaloman.com Technick zabezpeenie: Platon.sk

TV program pre mobil - mobil.tvprogram.sk | REKLAMA |