TV Program

TV-program.sk

TV program
TV PROGRAM - detsk TV stanice

Animax TV
detsk kanl venovan prioritne japonskm animovanm rozprvkam (anime), pvodn nzov tv stanice Anime+, program sa zameriava na komdie, sci-fi, romantick serily a filmy, ale i rozprvky, alebo naopak nre blzk hororu
online TV program neposkytujeme
  http://animaxtv.sk/
 
Boomerang

online TV program neposkytujeme
 nem web strnku
 
Cartoon Network
kanl zaoberajci sa zbavou a rozprvkami pre deti
online TV program neposkytujeme
  http://www.cartoonnetwork.com/
 
CS Mini
kanl venovan deom od 3 do 12 rokov; cieom je deti nie len kvalitne pobavi, ale aj ui ich poznva okolit svet a nensilnou formou vychovva; televzny program rozvja detsk osobnos na najlepch eskch a slovenskch kultrnych tradcich a hodnotch
online TV program neposkytujeme
 nem web strnku
 
T :D
T :D je uren deom vo veku 4-12 rokov
online TV program je k dispozcii
  https://www.ceskatelevize.cz
 
Disney Channel

online TV program je k dispozcii
  http://disney.cz/
 
Duck SD
detsk kanl venovan pre deti vo veku od 6 do 36 mesiacov ktor m vaka svojej vchovno-zbavnej forme pozitvny emocionlny dosah na detskho divka
online TV program je k dispozcii
  http://www.ducktv.tv/
 
Duck HD
detsk kanl venovan pre deti vo veku od 6 do 36 mesiacov ktor m vaka svojej vchovno-zbavnej forme pozitvny emocionlny dosah na detskho divka
online TV program je k dispozcii
  http://www.ducktv.tv/
 
Jetix
kreslen akn a komedilne serily v etine, vae deti si urite nenechaj ujs ani hran komedilne serily vysielan cez vkend pre deti kadho veku
online TV program neposkytujeme
  http://www.jetix.sk/
 
Jetix Max
tento kanl prina dospievajcim deom program pln dobrodrustiev a aknch scn
online TV program neposkytujeme
  http://www.jetix.sk/
 
Jetix Play
kreslen akn a komedilne serily v etine, vae deti si urite nenechaj ujs ani hran komedilne serily vysielan cez vkend pre deti kadho veku
online TV program neposkytujeme
  http://www.jetix.sk/
 
Jojko
vysiela vhradne detsk programy v slovenskom jazyku
online TV program je k dispozcii
  https://jojko.joj.sk/
 
KIKA

online TV program neposkytujeme
 nem web strnku
 
Minimax
detsk televzny kanl venuje takmer cel vysielac as kreslenm a animovanm rozprvkam a serilom v eskom jazyku. Je zameran predovetkm na deti predkolskho a kolskho veku, prina najobbenejie eurpske a zmorsk kreslen rozprvky a serily bez nsilia, zrove pln fantzie, i bohat i zbavn
online TV program je k dispozcii
  http://www.minimaxcz.tv/
 
Nickelodeon

online TV program je k dispozcii
  http://www.nickelodeon.fr/
 
Nickelodeon Junior
detsk kanl
online TV program je k dispozcii
  http://www.nickelodeonjunior.fr/
 
TV Nanny
rusk televzna stanica zameran pecilne na detskho divka sa sna podporova zkladn mornlne hodnoty a pravidl Ruska, lohou stanice je vyvja, ui a vnies rados do ivota mladch divkov
online TV program neposkytujeme
  http://www.1tvrus.com/digital-tv-family/tvnanny/
 

Prehady TV stanc poda kategri na TV PROGRAM .sk
© megaloman.com Technick zabezpeenie: Platon.sk

TV program pre mobil - mobil.tvprogram.sk | REKLAMA |